Hvordan blir jeg fokusert?

27. april 2023 AV Sense PKT

Hva vi fokuserer på og hvordan vi bruker oppmerksomheten vår er avgjørende for å oppnå gode prestasjoner. Det er oppmerksomheten som styrer hva vi får med oss, og hvilken informasjon som gjøres tilgjengelig for videre prosessering i hjernen.

Siden hjernen er en mester til å søke etter gjenkjennbare mønstre vil informasjonen som innhentes kontinuerlig være gjenstand for sammenligning med relevante erfaringer i hukommelsen. Våre valg og beslutninger, vår atferd og hva vi føler baseres dermed på hjernes vurdering og tolkning av informasjonen som gjøres tilgjengelig gjennom vår oppmerksomhet.

I en hektisk hverdag med høyt arbeidspress og mange baller i luften blir fokus og oppmerksomhetsfunksjonen i hjernen stadig utfordret. Vi må forholde oss til endringer som skjer raskt og ofte uforutsigbart, samtidig som det forventes at vi tar riktig beslutning i forhold til hvilken handling som er den beste i situasjonen.

Det er lett å miste fokus i en verden fylt av distraksjoner. Samtidig er det å holde fokus helt avgjørende for å oppnå dine ønsker og mål.

Men – oppmerksomhet, fokus og konsentrasjon er evner som kan trenes opp!

Her er noen tips som kan hjelpe deg å holde fokus, til å øke din kapasitet og produktivitet og til nå dine mål:

  • Sett klare mål: Å ha klare mål gir deg en retning å jobbe mot. Det gir deg også motivasjon til å holde deg til planen for det du har bestemt deg for å gjøre.
  • Lag en to-do liste: Skriv ned alle oppgavene du trenger å utføre for å nå dine mål. Dette vil hjelpe deg til å holde oversikt over alt du må gjøre, og gjør det enklere å holde fokus på det viktigste.
  • Eliminer distraksjoner: Identifiser hva som distraherer deg. Eliminer så mye av dette som mulig. Det kan være å skru av varslinger på telefonen, å jobbe i et rolig rom eller å bruke en app for å blokkere nettsider som distraherer deg.
  • Bruk «pomodoro-teknikken»: Dette er en metode som innebærer å jobbe i korte intervaller med korte pauser imellom hver økt. Dette hjelper deg med å opprettholde oppmerksomheten og øke produktiviteten.
  • Ta pauser: Å jobbe non-stop kan føre til at du mister konsentrasjonen. Ta regelmessige pauser for å hvile øynene og hodet ditt. Dette vil hjelpe deg med å holde konsentrasjonen og oppmerksomheten oppe når du begynner å jobbe igjen.
  • Prioriter: Prioriter oppgavene dine slik at du kan jobbe med de viktigste først. Dette vil hjelpe deg med å holde fokus på det viktigste og unngå å bli distrahert av mindre viktige oppgaver.

 

Les mer:

Hvordan jobbe mot et mål?

Hvordan blir jeg motivert?

Coaching

Mental trening

Hva er stress?

6 tips til deg som vil endre vaner

Du trenger ikke tro alt du tenker

How to improve focus and concentration

Lurer du på hvordan du kan jobbe med mental trening?
Ta kontakt for en uforpliktende prat!