Kriser og akutte hendelser

I kriser og akutte hendelser bistår Sense det enkelte mennesket og hele organisasjonen. Vår jobb under kriseintervensjoner er å:

 • Ivareta berørte enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner i akuttfasen og etter hendelsen (inkludert pårørende til involverte).
 • Bidra med rådgivning til ledere og HR-personell
 • Fasilitere informasjonsmøter og samlinger
 • Ivareta hjelpere og andre bidragsytere under og etter hendelsen

Sense tilbyr også hjelp til krisekoordinering, kommunikasjon og administrativ håndtering.
Vårt kriseteam rykker ut på kort varsel.

 

Våre psykologer leverer også foredrag, opptrening og kurs relatert til krisehåndtering.

 • Personellomsorg i fredstid
 • Stress- og stressmestringskurs
 • Kartlegging, råd og veiledning angående organisasjonskultur
 • God beredskapsledelse i forberedelsesfasen, under, og i etterkant av en krisesituasjon
 • Ivaretakelse og oppfølging av involverte, av hjelpere, og av organisasjonen som helhet, i nær etterkant av hendelsen, og i påfølgende tidsperiode
 • Kvalitetssikring av beredskapsplanverk, rutiner og krisekommunikasjonsplaner
 • Trussel- og risikohåndtering

Se også:

Trussel og risikohåndtering

 

 

Ta kontakt:

Epost: post@sense-pkt.no

Mobil: (+47) 954 94 999