Krisehåndtering og akutte hendelser

Når en krise inntreffer blir ingenting slik man er vant til. Traumatiske hendelser rokker ved det trygge og forutsigbare virkelighetsbildet vi hadde før hendelsen inntraff, andre utfordringer oppstår, og man må ta valg og beslutninger basert på begrenset og stadig skiftende informasjon.

Ved krisehåndtering og og traumebehandling bistår Sense det enkelte mennesket og hele organisasjonen. Vår jobb under kriseintervensjoner er å:

 • Ivareta berørte enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner i akuttfasen og etter hendelsen (inkludert pårørende til involverte).
 • Bidra med rådgivning til ledere og HR-personell
 • Fasilitere informasjonsmøter og samlinger
 • Ivareta hjelpere og andre bidragsytere under og etter hendelsen

Sense tilbyr også hjelp til krisekoordinering, krisekommunikasjon og administrativ håndtering.
Vårt kriseteam rykker ut på kort varsel.

 

Våre psykologer leverer også foredrag, opptrening og kurs relatert til krisehåndtering.

 • Personellomsorg i fredstid
 • Stress- og stressmestringskurs
 • Beredskap og krisehåndtering
 • Kartlegging, råd og veiledning angående organisasjonskultur
 • God beredskapsledelse i forberedelsesfasen, under, og i etterkant av en krisesituasjon
 • Ivaretakelse og oppfølging av involverte, av hjelpere, og av organisasjonen som helhet, i nær etterkant av hendelsen, og i påfølgende tidsperiode
 • Kvalitetssikring av beredskapsplanverk, rutiner og krisekommunikasjonsplaner
 • Trussel- og risikohåndtering

 

Les mer om:

Trussel og risikohåndtering

Før det smeller: Om håndtering av truende personer og situasjoner på arbeidsplassen

Hva er stress?

Krisehåndtering – hva kan man gjøre?

Nyttige lenker:

NHI: Psykisk krisehjelp

Nkom: Nødnummer og nødanrop