Kriser og akutte hendelser

I kriser og akutte hendelser bistår Sense det enkelte mennesket og hele organisasjonen. Vår jobb under kriseintervensjoner er å:

 • Ivareta berørte enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner i akuttfasen og etter hendelsen (inkludert pårørende til involverte).
 • Bidra med rådgivning til ledere og HR-personell
 • Fasilitere informasjonsmøter og samlinger
 • Ivareta hjelpere og andre bidragsytere under og etter hendelsen

 

Sense sine psykologer leverer også foredrag, opptrening og kurs relatert til krisehåndtering.

 • Personellomsorg i fredstid
  • Stress- og stressmestringskurs
  • Kartlegging, råd og veiledning angående organisasjonskultur
 • God beredskapsledelse i forberedelsesfasen, under, og i etterkant av en krisesituasjon
 • Ivaretakelse og oppfølging av involverte, av hjelpere, og av organisasjonen som helhet, i nær etterkant av hendelsen, og i påfølgende tidsperiode
 • Kvalitetssikring av beredskapsplanverk, rutiner og krisekommunikasjonsplaner
 • Trussel- og risikohåndtering

 

Se også:

Trussel og risikohåndtering

Corona – omstilling og krisehåndtering