Psykolog

Sense tilbyr samtaleterapi for enkeltpersoner, par og grupper. Vi er et lavterskeltilbud, hvor visshet om at tidlig intervensjon øker sannsynlighet for ønsket endring. Dersom din problemstilling tar for mye oppmerksomhet og plass i din hverdag, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Våre terapeuter har et sterkt fokus på kunnskapsheving omkring normale psykologiske reaksjoner på ulike typer stressorer. Eksempler på stressorer kan være tidligere erfaringer, livskriser, stemningsendringer (eksempelvis angst og depresjon), utfordringer i nære relasjoner, arbeidsrelaterte utfordringer, med mer. Våre terapeuter arbeider etter løsningsfokuserte og fremtidsrettede prinsipper. Vi kan betraktes som en uavhengig sparringspartner med høy faglig kompetanse, både innenfor det kliniske og arbeidsrelaterte fagfeltet.

Individuell konsultasjon/samtaleterapi
Eksempler på relevante problemstillinger: samlivsproblemer, livskriser, arbeidsrelaterte problemstillinger, utbrenthet, angst, depresjon, svekket selvbilde, med mer.

Par- og familieterapi
Eksempler på relevante problemstillinger: samlivsproblemer, håndtering av familierelaterte problemstillinger, med mer.

Våre psykologer tilbyr kliniske tjenester både på dagtid og på kveldstid. Våre klienter trenger ikke henvisning fra lege.

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL